Dijagnostika

Posvećeni dijabetološkoj zaštiti

Dijagnostika hero bg

Roche Diagnostics je svetski lideru u oblasti dijagnostike.

ADOC je ovlašćeni distributer analizatora, reagenasa i potrošnog materijala iz široke palete proizvoda Roche Diagnostics na teritoriji Srbije i Crne Gore. U saradnji sa kancelarijom Roche Diagnostics u Srbiji, ADOC je odgovoran za uvoz, distribuciju, instalaciju i profesionalne usluge za aparate instalirane na tržištu Srbije i Crne Gore. Lideri na tržištu, sa više od dvadeset ljudi koji vode poslovne operacije na dnevnom nivou. ADOC i Roche Diagnostics su glavni snabdevač apsolutne većine najvećih i referentnih laboratorijskih ustanova i lanaca, kako u državnom tako i u privatnom sektoru.

Podrška za laboratorijske sisteme Roche Diagnostics je dostupna u svakom trenutku, 24 časa dnevno, 365 dana u godini. Naši sertifikovani i obučeni servisni inženjeri definišu tehničke zahteve za instalaciju u skladu sa potrebama korisnika, vrše instalaciju aparata i pružaju tehnička uputstva korisnicima. Svakako, jedan od najbitnijih aspekata post-prodajne podrške ogleda se u redovnom servisu za održavanje, u skladu sa preporukama proizvođača, koji produžava životni vek aparata i doprinosi njihovoj pouzdanosti. Konačno, naši inženjeri sa u svakom trenutku neposredno dostupni korisnicima u slučaju bilo kog kvara ili otkazivanja rada aparata.

roche
cobas logo

Platforme

Pošaljite upit

Pošaljite vaš upit a mi ćemo vam odgovoriti u što kraćem roku.