Partnering

Posvećeni saradnji i razvoju farmaceutske industrije

Partnering hero bg

Više od 30 godina gradimo odnose sa ključnim farmaceutskim kompanijama na tržištu Srbije, pružajući raznovrsnu podršku u plasmanu portfolija i obezbeđivanju neophodne terapije pacijentima.

Veliko iskustvo smo stekli kroz različite modele saradnje i to posvećeno radeći partnerski inovativni, ali i generički portfolio, prateći trendove i razvoj farmaceutske industrije.

Naši partneri

Više od 30 godina gradimo odnose sa ključnim farmaceutskim kompanijama na tržištu Srbije, pružajući raznovrsnu podršku u plasmanu portfolija i obezbeđivanju neophodne terapije pacijentima.

Roche d.o.o.

AstraZeneca

Merck d.o.o.

Swixx BioPharma

Pfizer

Krka – Farma d.o.o.

Hemofarm A.D.

Actavis d.o.o.

Oktal Pharma

Modeli saradnje sa partnerima

klasični distributivni/kupoprodajni ugovori

specifični ugovori za lekove za lečenje retkih bolesti, onkološki portfolio, multiplu sklerozu, vakcine…

ko-marketing saradnja u različitim terapijskim oblastima

programi podrške pacijentima (PSP), sprovođenje donacija leka (NPP) u skladu sa regulatornim procedurama i zahtevima partnera

market access aktivnosti, pronalaženje optimalnog modela za ulazak leka na tržište

podrška digitalnom marketingu, kroz specijalno dizajnirani centar za digitalnu i hibridnu komuninikaciju

poslovno-tehnička saradnja

Kroz svaki model saradnje
nudimo visoko kvalitetnu uslugu
koja nas izdvaja i donosi kompetitivnu prednost.

model saradnje bg

Prateći potrebe farmaceutskih kompanija sa kojima sarađujemo, i zahteve potencijalnih partnera, odlučili smo se za proširenje na tržišta zemalja u regionu, pored dugogodišnjeg rada na teritoriji Crne Gore.

Zajedno sa partnerskim kućama iz regiona ulažemo u procese, ljudske resurse, razmenjujemo informacije i iskustva sa ciljem pronalaska i implementacije novih terapijskih opcija.