Usluge

Posvećeni unapređenju poslovanja

usluge hero bg

Proizvodnja

Proizvodni objekat je otvoren februara 2014. Površina prostora je oko 2.700 m2 u osnovi i obuhvata 600 m2 čistih soba i zone za pakovanje. Fabrika je orijentisana na pakovanje čvrstih formi lekova. Linija za pakovanje je opremljena mašinama napredne tehnologije za blistiranje, kartoniranje, obeležavanje i zbirno povezivanje kutija. Posebna zona je namenjena za pakovanje visoko potentnih lekova, a dizajnirana je u skladu sa standardima vezanim za očuvanje bezbednosti, zdravlja i okoline.

ADOC Usluge - proizvodnja

Kapacitet pakovanja je oko 12 miliona pakovanja u dve smene.

ADOC je u mogućnosti da obezbedi ugovornu proizvodnju u vidu pakovanja, blistiranja i kartoniranja (mašinskog ili ručnog).

GMP – Proizvodnja i kontrola proizvoda odvija se u skladu sa zahtevima Dobre proizvođačke prakse.

Logistika i distribucija

Logističke usluge naše kompanije obuhvataju kompletan ciklus od proizvođača do krajnjeg korisnika: uvoz, carinjenje, skladištenje i distribucija ka zdravstvenim ustanovama/mestima prodaje. Tokom dugogodišnjeg poslovanja nekoliko velikih farmaceutskih kompanija, među kojim su Roche, Merck, Astra Zeneca, poklonilo nam je poverenje i izabralo za svog partnera. Adekvatni kapaciteti i pažljivo praćenje zaliha, veliki broj dostavnih vozila i impozantan broj direktnih kupaca su garant kontinuiranog snabdevanja proizvodima iz našeg komercijalnog portfolija.

ADOC Usluge - logistika i distribucija

Površina magacinskog prostora je cca 3.000 m2. Pored značajne ukupne površine, sve magacinske prostorije su dizajnirane u skladu sa smernicama Dobre distributivne prakse i lokalnim zakonodavstvom u oblasti veleprodaje i distribucije proizvoda (lekova, medicinskih sredstava, dijetetskih suplemenata, medicinske kozmetike). Proizvodi se skladište u prostorijama različite namene (magacini, hladne komore, privatno carinsko skladište) koje ispunjavaju najviše zahteve u pogledu ambijentalnih uslova, elektronskih sistema za praćenje stanja zaliha i tokova robe i obučenosti osoblja.

ADOC ima razvijenu jedinstvenu distributivnu mrežu, koja omogućava brzu i pouzdanu isporuku ka svim kupcima na teritoriji Srbije. Dostavni vozni park broji više od 20 komercijalnih vozila. Na raspolaganju imamo vozila opremljena termo-izolacijom i opremom za kontrolu i monitoring temperature u tovarnom prostoru, instaliranim u skladu sa rezultatima mapiranja i kvalifikacije, kao i štampačima za štampanje temperaturnih listi na mestu isporuke robe. Uključen je i sistem kontinuiranog praćenja uslova transporta u realnom vremenu, koji omogućava preduzimanje potrebnih aktivnosti bez odlaganja.

Distributivna mreža pokriva teritoriju cele Srbije. Uključuje sve učesnike u nacionalnom zdravstvenom sistemu (klinike, bolnice, domove zdravlja, specijalizovane institute, apoteke otvorenog tipa, laboratorije), kao i druge veleprodaje/pod-distributere.

Svakoga dana, obezbeđujemo bezbednu i profesionalnu distribuciju lekova i medicinskih sredstava do, ukupno, više od četiri hiljade mesta isporuke.

Svi procesi se odvijaju pod kontrolom odgovornih osoba, u skladu sa definisanim procedurama po kojima se kontinuirano obučavaju svi naši zaposleni koji su deo tog procesa.

Podrška krajnim korisnicima

ADOC-ova podrška krajnjim korisnicima predstavlja tehničku podršku za sofisticirana medicinska sredstva
i opremu koje distribuiramo.

Podrška krajnim korisnicima

Površina magacinskog prostora je cca 3.000 m2. Pored značajne ukupne površine, sve magacinske prostorije su dizajnirane u skladu sa smernicama Dobre distributivne prakse i lokalnim zakonodavstvom u oblasti veleprodaje i distribucije proizvoda (lekova, medicinskih sredstava, dijetetskih suplemenata, medicinske kozmetike). Proizvodi se skladište u prostorijama različite namene (magacini, hladne komore, privatno carinsko skladište) koje ispunjavaju najviše zahteve u pogledu ambijentalnih uslova, elektronskih sistema za praćenje stanja zaliha i tokova robe i obučenosti osoblja.

accu check logo small

ADOC ima razvijenu jedinstvenu distributivnu mrežu, koja omogućava brzu i pouzdanu isporuku ka svim kupcima na teritoriji Srbije. Dostavni vozni park broji više od 20 komercijalnih vozila. Na raspolaganju imamo vozila opremljena termo-izolacijom i opremom za kontrolu i monitoring temperature u tovarnom prostoru, instaliranim u skladu sa rezultatima mapiranja i kvalifikacije, kao i štampačima za štampanje temperaturnih listi na mestu isporuke robe. Uključen je i sistem kontinuiranog praćenja uslova transporta u realnom vremenu, koji omogućava preduzimanje potrebnih aktivnosti bez odlaganja.