Dijagnostika > Koagulacija > Cobas®T 411 Coagulation

Cobas®T 411 Coagulation

cobas t 411 koagulacioni analizator najnoviji je član Roche dijagnostičkog portfolija i započinje novu eru kompanije Roche u svetu koagulacije.

Pošaljite upit
Cobas® T 411 Coagulation

Deo za uzorke

  • 100 uzoraka na analizatoru
  • Namenski STAT port
  • Kontinuirano dodavanje putem reka sa 5 pozicija

Deo za reagense

  • Kapacitet od najviše 70 bočica na analizatoru
  • Proširen rutinski meni, uključujući: PT, APTT, FIB, TT, AT i DD

Pozicija merenja

  • 140 testova/sat (PT)
  • 100 testova/sat (kombinovan režim rada)
  • Jedinstven optičko-mehanički princip merenja
  • Testovi zgrušavanja krvi, hromogeni i imunoturbidimetrijski testovi

Pošto pokriva različite potrebe današnjih laboratorija za koagulaciju, cobas t 411 koagulacioni analizator idealan je za pružanje maksimalne fleksibilnosti i efikasnosti. Koagulacioni analizator cobas t 411 predviđen je za laboratorije malog i srednjeg kapaciteta.

Pošaljite upit

Pošaljite vaš upit a mi ćemo vam odgovoriti u što kraćem roku.