Dijagnostika > Patologija > Ventana®Bench Mark Ultra

Ventana®Bench Mark Ultra

BenchMark ULTRA aparat je prvo automatizovano rešenje za za obradu slajdova koje omogućava jedinstvenu kontrolu procesa rada, i omogućuju laboratoriji da reaguje na hitne zahteve bez odlaganja slajdova koji su već u procesu obrade.

Pošaljite upit
Ventana® Bench Mark Ultra

Karakteristike aparata

  • Fleksibilnost da se dodaju/skinu slajdovi bez uticaja na tok rada
  • Mogućnost da se dodaju/skinu reagensi bez prekidanja procesa rada
  • Poboljšano vreme i veća efikasnost sa Lean Six Sigma obradom
  • CareGiver 24/7 tehnologija za podršku na daljinu

Pošaljite upit

Pošaljite vaš upit a mi ćemo vam odgovoriti u što kraćem roku.