Kvalitet

Politikom Kvaliteta i bezbednosti proizvoda ADOC d.o.o. Beograd je definisao svoju misiju, viziju, ciljeve, kao i strategiju za ostvarenje ciljeva.

ADOC svojim klijentima obezbeđuje sigurne i bezbedne lekove, medicinska sredstva i dijetetske proizvode, sa ciljem da zadovolji visok kvalitet proizvoda, kao i zahteve i potrebe korisnika i tržišta.

Visoka profesionalnost u obavljanju poslova u skladu sa međunarodnim standardima ISO 9001:2015, ISO14001:2015, ISO 45001:2018 i Dobrom proizvođačkom praksom (GMP), obezbeđuje usaglašenost između interesa kompanije ADOC i svih zainteresovanih strana. Uspostavljeni integrisani menadžment sistem u kompaniji obezbeđuje upravljanje rizicima i ostvarivanje definisanih ciljeva politike IMS-a.

Sertifikati koje poseduje kompanija ADOC d.o.o. Beograd:

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

GMP