Dijagnostika > Klinička hemija > Cobas®B 123 Sistem

Cobas®B 123 Sistem

Analizator: gasova u krvi, elektrolita, hematokrita, glukoze i laktata; sa i bez kooksimetrije

Pošaljite upit
Cobas® B 123 Sistem

Karakteristike aparata

  • Sa fleksibilnim konfiguracijama i protokom do 30 uzoraka na sat, sistem cobas b 123 POC može se lako prilagoditi kliničkim potrebama u ICU, ER, NICU, OR, jedinicama za dijalizu i laboratorijskim uslovima
  • Kompletan cobas b 123 POC panel parametara obuhvata pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Ca2+, Cl-, Hct, Glu, Lac, tHb, SO2, O2Hb, HHb, COHb, MetHb, i bilirubin (tBilirubin) kao i širok opseg izračunatih parametara
  • Fleksibilnost i prilagodljivost omogućavaju klinički relevantno i racionalno testiranje u zdravstvenoj ustanovi

Pošaljite upit

Pošaljite vaš upit a mi ćemo vam odgovoriti u što kraćem roku.