Dijagnostika > Klinička hemija > RT PCR Cobas®6800 sistem

RT PCR Cobas®6800 sistem

Rešenje za laboratorije srednjeg do velikog kapaciteta, dizajnirano da se lako integriše sa prenalitičkim i postanalitičkim rešenjima, za skrining davalaca, testiranje na viruse, reproduktivno zdravlje i mikrobiologiju.

Pošaljite upit
RT PCR Cobas® 6800 sistem

Karakteristike aparata

  • Potpuno automatizovan sistem, RT PCR sistem
  • Reagensi ready to use – automatski spremni za upotrebu
  • Broj odrađenih uzoraka je 384 za 8h odnosno 1344 za 24h
  • Maksimalan broj uzoraka po jednom run-u je 96 uzorka
  • Kalibracija reagenasa nije potrebna, sve je spremno za upotrebu
  • Softverski se prati potrošnja reagenasa, u svakom trenutku se zna koliko se nalazi reagenasa u instrumentu
  • Ugrađen frižider u aparatu, mogućnost čuvanja kontrola i testova u samom aparatu
  • Linija za hitne uzorke
  • Mogućnost povezivanja na informacioni sistem
  • PALETA testova: HPV, CMV, CT/NG, DPX, HBV, HCV, HEV, HIV-1, HIV-1/2 Qual, MPX, SARS, TV/MG, WNV, Zika (US-IVD)

Paletu testova možete videti klikom na dugme ispod.

Paleta testova

Pošaljite upit

Pošaljite vaš upit a mi ćemo vam odgovoriti u što kraćem roku.