Dijagnostika > Klinička hemija > Roche®Electrolyte Analyzer 9180

Roche®Electrolyte Analyzer 9180

9180 Analizator elektrolita pruža Vam izbor od sedam različitih, izmenjivih konfiguracija elektrolita koje treba da zadovolje Vaše sadašnje i buduće potrebe testiranja. Da biste promenili konfiguraciju, sve što treba da uradite jeste da zamenite elektrodu i da uradite novu kalibraciju. Nema potrebe da menjate reagense ili zamenjujete cevčice.

Pošaljite upit
Roche® Electrolyte Analyzer 9180

Karakteristike aparata

9180 Analizator elektrolita može se konfigurisati na sledeće načine:

  • Na+, K+
  • Na+, K+, Cl–
  • Na+, K+, Ca2+
  • Na+, K+, Li+
  • Na+, Li+
  • Na+, Ca2+, Li+
  • Li+
  • Na+, Cl–
  • Na+, Ca2+

Rezultati elektrolita mogu se dobiti iz samo 95 μl pune krvi, seruma, plazme, acetata, bikarbonat-dijalizata ili prethodno razblaženog urina

Svi reagensi, kao i otpad, upakovani su u odgovarajućoj SnapPak posudi

Pouzdan, fleksibilan, lak za upotrebu i povrh svega ekonomičan

Pošaljite upit

Pošaljite vaš upit a mi ćemo vam odgovoriti u što kraćem roku.