Dijagnostika > Urinski analizatori > Cobas®U 701 Modul

Cobas®U 701 Modul

Pošaljite upit
Cobas® U 701 Modul

Karakteristike aparata

  • Kompletno automatizovana mikroskopska analiza urina
  • Brzina procesuiranja je do 116 uzoraka/sat
  • Snima, čuva i prikazuje 15 slika/uzorku
  • Dizajniran da ne koristi reagense, koristi samo kivete za jednokratnu upotrebu (cobas u kiveta) kao potrošni materijal
    cobas u kiveta: 400 kiveta/kaseti sa RFID oznakom
  • Funkcija reklasifikacije omogućava operateru da preklasifikuje bilo koje čestice
  • Operater može da definiše unakrsnu kontrolu i pravila validacije
  • 11 parametara: eritrociti, leukociti, skvamozne epitelne ćelije, neskvamozne epitelne ćelije, bakterije, hijalini cilindri, patološki cilindri, kristali, gljivice, sluz i sperma

Pošaljite upit

Pošaljite vaš upit a mi ćemo vam odgovoriti u što kraćem roku.