Proizvodi > Lekovi na recept

Lekovi na recept

Naša kompanija je razvila širok raspon proizvoda iz oblasti lekova na recept.

11 proizvoda

Clopicor

Terapijska grupa

Bolesti krvi i krvotvornih organa

Zaštićeno ime

Clopicor®

Generičko ime (INN)

klopidogrel

Pakovanje/Doza/Oblik

28 x75 mg, film tablete

Uputstvo za pacijente

Corace

Terapijska grupa

Bolesti srca i krvnih sudova

Zaštićeno ime

Corace®

Generičko ime (INN)

ramipril

Pakovanje/Doza/Oblik

28 x 2,5mg, tablete

Uputstvo za pacijente

28 x 5 mg, tablete

Uputstvo za pacijente

Corace Plus

Terapijska grupa

Bolesti srca i krvnih sudova

Zaštićeno ime

Corace® Plus

Generičko ime (INN)

ramipril, hidrohlortiazid

Pakovanje/Doza/Oblik

28 x (2,5mg + 12,5mg), tablete

Uputstvo za pacijente

28 x (5 mg + 25 mg), tablete

Uputstvo za pacijente

Flekanid

Terapijska grupa

Bolesti srca i krvnih sudova

Zaštićeno ime

Flekanid®

Generičko ime (INN)

flekainid

Pakovanje/Doza/Oblik

60 x 50mg, kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda

Uputstvo za pacijente

60 x 100mg, kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda

Uputstvo za pacijente

60 x 200mg, kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda

Uputstvo za pacijente

Gastroprazol

Terapijska grupa

Bolesti alimentarnog trakta i metabolizma

Zaštićeno ime

Gastroprazol®

Generičko ime (INN)

rabeprazol

Pakovanje/Doza/Oblik

14 x 10 mg, gastrorezistentna tableta

Uputstvo za pacijente

14 x 20 mg, gastrorezistentna tableta

Uputstvo za pacijente

Glukoglinid

Terapijska grupa

Bolesti alimentarnog trakta i metabolizma

Zaštićeno ime

Glukoglinid®

Generičko ime (INN)

repaglinid

Pakovanje/Doza/Oblik

90 x 1mg, tablete

Uputstvo za pacijente

90 x 2mg, tablete

Uputstvo za pacijente

Heaven

Terapijska grupa

Poremećaji reproduktivnog sistema kod muškaraca

Zaštićeno ime

Heaven®

Generičko ime (INN)

tadalafil

Pakovanje/Doza/Oblik

4 x 10mg, film tablete

Uputstvo za pacijente

4 x 20mg,  film tablete

Uputstvo za pacijente

Melaxin

Terapijska grupa

Nervni sistem

Zaštićeno ime

Melaxin®

Generičko ime (INN)

agomelatin

Pakovanje/Doza/Oblik

Nebitol

Terapijska grupa

Bolesti srca i krvnih sudova

Zaštićeno ime

Nebitol®

Generičko ime (INN)

nebivolol

Pakovanje/Doza/Oblik

28 x 5mg, tableta

Uputstvo za pacijente

Telmipres

Terapijska grupa

Bolesti srca i krvnih sudova

Zaštićeno ime

Telmipres®

Generičko ime (INN)

telmisartan

Pakovanje/Doza/Oblik

28 x 40mg, tablete

Uputstvo za pacijente

28 x 80mg, tablete

Uputstvo za pacijente

Telmipres Plus

Terapijska grupa

Bolesti srca i krvnih sudova

Zaštićeno ime

Telmipres Plus®

Generičko ime (INN)

telmisartan, hidrohlortiazid

Pakovanje/Doza/Oblik

28 x (80mg+12.5mg)

Uputstvo za pacijente