Proizvodi > OTC Lekovi

OTC Lekovi

Naša kompanija je razvila širok raspon proizvoda iz oblasti OTC lekova.

3 proizvoda

Corasp 75mg

Corasp 75mg

Terapijska grupa

Bolesti krvi i krvotvornih organa

Zaštićeno ime

Corasp®

Generičko ime (INN)

Corasp®

Pakovanje/Doza/Oblik

gastrorezistentna tabl. 30 x 75mg

Generičko ime (INN)

Uputstvo za pacijente

Za više informacija posetite linkove

Corasp 100mg

Corasp 100mg

Terapijska grupa

Bolesti krvi i krvotvornih organa

Zaštićeno ime

Corasp®

Generičko ime (INN)

Corasp®

Pakovanje/Doza/Oblik

gastrorezistentna tabl. 30 x 100mg

Generičko ime (INN)

Uputstvo za pacijente

Za više informacija posetite linkove

Argifen 400mg

Argifen 400mg

Terapijska grupa

Bol

Zaštićeno ime

Argifen®

Generičko ime (INN)

Argifen®

Pakovanje/Doza/Oblik

granule za oralni rastvor 10 x 400mg

Generičko ime (INN)

Uputstvo za pacijente

Za više informacija posetite linkove