Proizvodi > Lekovi na recept > Nebitol

Nebitol

Terapijska grupa

Bolesti srca i krvnih sudova

Zaštićeno ime

Nebitol®

Generičko ime (INN)

Nebitol®

Pakovanje/Doza/Oblik

28 x 5mg, tableta

Uputstvo za pacijente