Proizvodi > Lekovi na recept > Heaven

Heaven

Terapijska grupa

Poremećaji reproduktivnog sistema kod muškaraca

Zaštićeno ime

Heaven®

Generičko ime (INN)

Heaven®

Pakovanje/Doza/Oblik

4 x 10mg, film tablete

Uputstvo za pacijente

4 x 20mg,  film tablete

Uputstvo za pacijente