Proizvodi > Lekovi na recept > Flekanid

Flekanid

Terapijska grupa

Bolesti srca i krvnih sudova

Zaštićeno ime

Flekanid®

Generičko ime (INN)

Flekanid®

Pakovanje/Doza/Oblik

60 x 50mg, kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda

Uputstvo za pacijente

60 x 100mg, kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda

Uputstvo za pacijente

60 x 200mg, kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda

Uputstvo za pacijente