Proizvodi > OTC Lekovi > Corasp 100mg

Corasp 100mg

Corasp 100mg

Klinički dokazan i patentom zaštićen sastav:

Namenjen osobama sa:

Zaštićeno ime

Corasp®

Pakovanje/Doza/Oblik

Generičko ime (INN)

Uputstvo za pacijente

Za više informacija posetite linkove

Corasp 100mg