Proizvodi > Lekovi na recept > Corace

Corace

Terapijska grupa

Bolesti srca i krvnih sudova

Zaštićeno ime

Corace®

Generičko ime (INN)

Corace®

Pakovanje/Doza/Oblik

28 x 2,5mg, tablete

Uputstvo za pacijente

28 x 5 mg, tablete

Uputstvo za pacijente