Proizvodi > Lekovi na recept > Clopicor

Clopicor

Terapijska grupa

Bolesti krvi i krvotvornih organa

Zaštićeno ime

Clopicor®

Generičko ime (INN)

Clopicor®

Pakovanje/Doza/Oblik

28 x75 mg, film tablete

Uputstvo za pacijente