Dijagnostička Platforma: Point of care

 • Cobas®Liat® System

  30 августа, 2023
  Mali, kompaktni PCR, dizajn za svaku kliniku, pedijatriju.
 • Roche®Electrolyte Analyzer 9180

  30 августа, 2023
  9180 Analizator elektrolita pruža Vam izbor od sedam različitih, izmenjivih konfiguracija elektrolita koje treba da zadovolje Vaše sadašnje i buduće…
 • Cobas®B 123 Sistem

  30 августа, 2023
  Analizator: gasova u krvi, elektrolita, hematokrita, glukoze i laktata; sa i bez kooksimetrije
 • Cobas®B 101 Sistem

  30 августа, 2023
  Point-of-care HbA1c i testiranje lipidnog panela u ordinaciji lekara.
 • CoaguChek® XS

  30 августа, 2023
  Portabl aparat za samokontrolu protrombinskog vremena (PT)
 • Accutrend®Plus portabilni analizator

  30 августа, 2023
  Lako i pouzdano izračunavanje rizika kardiovaskularnih bolesti iz kapilarne krvi
 • Cobas®H232 portabilni analizator

  30 августа, 2023
  Pomoć u bržem dijagnostikovanju srčane insuficijencije, ACS i tromboembolijskih slučajeva