Dijagnostička Platforma: Molekularna dijagnostika

  • RT PCR Cobas®6800 sistem

    30 августа, 2023
    Rešenje za laboratorije srednjeg do velikog kapaciteta, dizajnirano da se lako integriše sa prenalitičkim i postanalitičkim rešenjima, za skrining davalaca,…
  • RT PCR Cobas®5800 sistem

    30 августа, 2023
    Cobas® 5800 sistem pomaže time što automatizaciju, konsolidaciju, integraciju i standardizaciju čini dostupnijim nego ikada ranije.
  • RT PCR Cobas®4800 sistem (X + Z jedinica)

    30 августа, 2023
    Potpuno automatizovana priprema uzorka sa PCR tehnologijom u realnom vremenu, amplifikacijom/detekcijom i softverom lakim za upotrebu za različite vrste uzoraka