Dijagnostička Platforma: Molekularna dijagnostika

 • RT PCR Cobas® 6800 sistem

  RT PCR Cobas®6800 sistem

  август 30, 2023
  Rešenje za laboratorije srednjeg do velikog kapaciteta, dizajnirano da se lako integriše sa prenalitičkim i postanalitičkim rešenjima, za skrining davalaca,…
 • RT PCR Cobas® 5800 sistem

  RT PCR Cobas®5800 sistem

  август 30, 2023
  Cobas® 5800 sistem pomaže time što automatizaciju, konsolidaciju, integraciju i standardizaciju čini dostupnijim nego ikada ranije.
 • RT PCR Cobas®480 sistem x +z jedinica

  RT PCR Cobas®4800 sistem (X + Z jedinica)

  август 30, 2023
  Potpuno automatizovana priprema uzorka sa PCR tehnologijom u realnom vremenu, amplifikacijom/detekcijom i softverom lakim za upotrebu za različite vrste uzoraka