Dijagnostička Platforma: Core Lab

 • Cobas®T 711 Coagulation

  30 августа, 2023
 • Cobas®T 511 Coagulation

  30 августа, 2023
 • Cobas®T 411 Coagulation

  30 августа, 2023
  cobas t 411 koagulacioni analizator najnoviji je član Roche dijagnostičkog portfolija i započinje novu eru kompanije Roche u svetu koagulacije.
 • Cobas®U 601 Modul

  30 августа, 2023
 • Cobas®U 701 Modul

  30 августа, 2023
 • Cobas®c111

  30 августа, 2023
  cobas c 111 je najmanji član cobas® SWA familije I idealno rešenje za kliničku hemiju za laboratorija koje imaju 10…
 • Cobas®c303

  30 августа, 2023
  Cobas®c303
 • Cobas®e402

  30 августа, 2023
  Automatizovani sistemi i testovi za serološko testiranje dobrovoljnih davalaca krvi, ECLIA tehnologijom.
 • Cobas®pure integrisana rešenja

  30 августа, 2023
  Cobas®pure integrisana rešenja se sastoji od jedinice za uzorke i do 2 analitičke jedinice
 • Cobas®c503

  30 августа, 2023
  Jedinica za kliničku biohemiju ima preko 120 analiza koje uključuju određivanje proteina, substrata I elektrolita, kao i testove za testiranje…