Dijagnostička Platforma: Automatizovano rešenje za banke krvi

  • Automatizovano rešenje za banke krvi

    30 августа, 2023
    Personalizovano rešenje koje pojednostavljuje procedure, smanjuje manuelne korake u radu i povećava efikasnost i Kvalitet rada.