Dijagnostička Platforma: Automatizovano rešenje za banke krvi

  • Automatizovano resenje za banke krvi

    Automatizovano rešenje za banke krvi

    август 30, 2023
    Personalizovano rešenje koje pojednostavljuje procedure, smanjuje manuelne korake u radu i povećava efikasnost i Kvalitet rada.